Sunday, July 13, 2008

Pavalyn's AquaFitness Course

พาภวลินไปลงคอร์สสอนเด็กให้ชินกับน้ำที่ Aqua Fitness ซอยสาธุประดิษฐ์ 20
เขาว่าเด็กๆ จะเรียนรู้การลอยตัว และการกลั้นหายใจ ทำใ้ห้ไม่สำลักน้ำ
สามารถช่วยได้ เวลาตกลงไปในน้ำโดยบังเอิญ

0 Comments:

Post a Comment

<< Home